Tvättstugans nya status

Tvättstugans status har ökat mycket de senaste åren. Idag lägger vi mer tid och pengar på att inreda våra tvättstugor och klädvårdsrum. För att möta den ökade efterfrågan erbjuder nu Vedum fina och praktiska tvättstugelösningar i olika färger och modeller. Tvättstugan har genomgått stora förändringar då bland annat placeringen av har rummet ändrats. Tvättstugan byggs i dag allt oftare i anslutning till groventrén och populära klädvårdsrum placeras intill sovrummet. En smart lösning som gör att du slipper bära tvätt från källaren och genom hela huset, som tidigare var vanligt.

Vi lägger också ner betydligt mer tid på klädvård då vi generellt har fler plagg av olika material, vilket kräver olika hantering och omvårdnad. Utvecklingen av maskiner med nya funktioner (effektiva programval, tidsstyrning, svanenmärkning) går också snabbt framåt.

Att tänka på vid planering av tvättstuga

Gör miljön ändamålsenlig och trivsam genom att planera och tänka lite längre. Tänk igenom; vilka är levnadsvanorna idag men också om behoven kommer att ändras inom några år, val av material som är miljömässigt godkända och hållbara över tiden.

Skapa arbetsytor och gott om plats för förvaring!

Se över både flöde och ergonomi för att spara tid och undvika onödiga lyft eller att bära långt. Belysningen är betydelsefull i tvättstugan, t.ex. behöver ljuset över arbetsytor vara extra goda. Finns möjlighet att få dagsljus i tvättstugan är det en fördel. Det behövs alltid gott om förvaring och det finns idag ett stort utbud av förinredda lösningar för olika behov som t ex städskåp, sorteringsinsatser, utdragbar strykbräda i skåp etc. Se till att skåpen är försedda med barnspärr.

Trenden mot personlig inredning går igen i klädvårdsrummet. Tillåt dig att fantisera och forma dina önskningar till hur du skulle vilja att rummet ser ut. Våga inreda personligt och använd inslag av kulörer som du tycker om. Golvvärme gör rummet ännu mer trivsamt!

Välj material och inredning med omsorg!

Att välja material som är anpassade till en fuktig miljö är viktigt. Skaderisken är störst i golv och väggar där vatten- och avloppsrör finns samt vid golvbrunnen. Skåpen ska placeras på fot/benstativ eftersom fuktskador och mögel lätt bildas vid
socklar. Se till att ha bottenskydd i bänkskåpet under vasken och luftiga trådbackar till tvätten.