Tips för belysning av trädgården

TIPS Alexander Cederroth är Landskapsarkitekt MSA/LAR och arbetar som Ljusdesigner på konsultföretaget Retea. Här ger han några enkla tips och råd på vad man ska tänka på när man ska belysa sin trädgård på bästa sätt.

Planering. Tänk först på vad du ska ljussätta i trädgården. Vilka objekt och vilka platser vill du ska framträda? Hur vill du att trädgården ska upplevas?

Årstidsvariationer. När man ljussätter sin trädgård är det bra att tänka på att den ska fungera året om. Exempelvis kan grönskan i ett träds lövverk bli mycket vackert med ljussättning från markstrålkastare som riktas mot både stam och krona. På vintern faller löven bort och då upplevs trädet annorlunda då trädets grenverk och stam istället blir framträdande.

Kontraster. Skapa ett samspel mellan ljus och mörker i trädgården. Tillåt dig därför att ha några mörka partier i trädgården som ger ett naturligt djup. Det skapar ett balanserat skuggspel och ger en harmoni i trädgården.

Strukturer. Framhäv trädgårdens formspråk. Ljussätt gångvägar med ljuspunkter längs sidorna som också blir orienterande för gående.

Kontinuitet. Försök att använda samma principer för belysningen i trädgården. Använd samma typ av lampa för att ljussätta samma typ av objekt. Detta tydliggör uppfattningen av trädgården och det blir en enklare och stilrenare ljussättning.

Indirekt ljus. Ljuset ska inte vara bländande. Se till att skapa en indirekt ljussättning genom att placera ljuskällorna riktade mot ett visst objekt eller en yta, tex en fasad. Det indirekta ljuset hjälper dig att uppfatta rumsligheten i trädgården och ger ett varmare ljus.

Ljusfärg. Det finns olika typer av ljuskällor med olika typer av färgtemperaturer. Varmt ljus upplevs ofta som vackert, mysigt och mjukt, medan kallt upplevs som hårt. Kallt och varmt ljus kan tillsammans fungera kontrasterande och framhäver varandra.

Vatten. Vatten i trädgården skapar ett lugn, exempelvis en damm. Genom att ljussätta dammen med undervattenstrålkastare skapas ett vackert skimmer som sprider sig kring dammen, då ljuset fördelar sig i vattnet. Om man har en fontän eller något som sätter vattnet i rörelse, tex en pump, bör ljuskällan placeras i närhet till vattenutkastaren.   Ljuset följer då vattnet i rörelsen och vackra vattenreflektioner bildas.

Trygghet. Att belysa sin trädgård är också en trygghetsupplevelse. Genom att ljussätta trädgården får du även uppsikt över uterummet under de mörka timmarna. Istället för att titta ut i mörkret kan du uppleva trädgården och du får en känsla av att du är närmare naturen.

Provbelys! Prova olika ljussättningar innan du installerar belysningen. Olika placeringar och riktningar på belysningen ger olika typer av upplevelser. Testa därför flera varianter för att hitta din personliga stil.