Städning hemma utan kemikalier för en hälsosam miljö

Smart Microfiber System blir Svanenmärkta

Varje år säljs cirka 40 000–50 000 ton städ- och rengöringsmedel för hemmabruk i Sverige. Smart Microfiber System arbetar med effektiva och miljöanpassade städprodukter av hög kvalitet i materialet microfiber, vilket innebär att produkterna gör rent utan kemikalier. Sedan september i år har flera av städprodukterna fått Svanenmärkningen.

Det svenska företaget Smart Microfiber System har utvecklat ett brett sortiment av kvalitativa och miljöanpassade städprodukter i materialet microfiber. Under de senaste åren har försäljningen ökat markant och Smart Microfiber System upplever att svenskarnas intresse för effektiva, miljöanpassade och innovativa städprodukter har intensifierats.

– Vår affärsidé bygger på effektiva, innovativa och miljöanpassade städprodukter så det var ett naturligt steg för oss att ansöka om Svanen. För oss är märkningen mycket viktig då det blir lättare för konsumenter att upptäcka att vi är ett miljöanpassat alternativ. Vi är mycket stolta att så många produkter gått igenom alla kriterier. Idag har vi Sveriges bredaste Svanenmärkta microfiber-sortiment och vi kommer även att ansöka om att få Svanenmärkningen i övriga skandinaviska länder, säger Daniel Broman, Marknadschef för Smart Microfiber System.

Smart Microfiber System arbetar med en heltäckande städlinje i microfiber. Företaget erbjuder även textilier för Spa och Badrum samt produkter för baby, allt i microfiber. I och med att produkterna är tillverkade i materialet microfiber, så rekommenderas allergiker och astmatiker att använda produkterna. Smart exporterar till ett 30-tal länder och har egna försäljningskontor i Sverige, Italien, Frankrike, Sydkorea och USA. Antal anställda i Sverige är 12 stycken. Omsättning 2006/2007 är cirka 70 Mkr.

Kort om Svanen

Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Arbetet med Svanen sköts av SIS Miljömärkning AB, ett icke-vinstdrivande bolag, på uppdrag av regering och riksdag. Svanen visar att en produkt är ett bra val för miljön. Den gröna symbolen finns inom cirka 60 olika produktgrupper. Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller miljö- och kvalitetskrav, bland annat genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök.

Se bifogat faktablad kring Smart Microfiber Systems Svanenmärkta produkter.


Materialet Microfiber

Materialet microfiber består av mikroskopiska trådar/fibrer som binder och låser smutsen på mikroskopisk nivå. Med städprodukter i microfiber städar man rent utan kemikalier. Microfiberna har en förmåga att lösgöra smutsen och suga in den mellan miljontals hålrum mellan fibrerna. Microfibern är dessutom statisk vilket gör att smuts lättare fastnar på en torr mopp/trasa.