Så ser statistiken för inbrott ut

Det finns en tydlig skillnad när det kommer till inbrottsstatistiken för lägenheter och villor. Villornas inbrott är mer säsongsvarierade, medan inbrott i lägenhet verkar kunna hända lite mer spritt över hela året.  

Siffrorna talar sitt tydliga språk: att inbrottssäkra hemmet har aldrig varit mer angeläget. En vanlig missuppfattning är att villor är mest utsatta för inbrott och att man därför kan vara lugn om man bor i en lägenhet. Tyvärr ökade lägenhetsinbrotten häromåret med 9%. Det som skiljer statistiken åt är att villainbrotten sker mönsterartat under specifika säsonger; det kan vara när folk åker på semester på somrarna eller åker på julledigheten i december. Lägenhetsbrotten däremot, har inte en lika tydlig säsongsvariation.

Inbrottsökningen totalt

Den totala inbrottsökningen av både villor och lägenheter har enligt BRÅ ökat med 24% de senaste tio åren. För villornas del är det november och december som de flesta villaägarna drabbas. Det kan bero på att insynen är sämre, att det finns gott om värdefulla julklappar att ta, och att många är ute och gör längre ärenden efter jobbet.

Att lägenhetsinbrotten inte har samma säsongsvariation kan förklaras med att lägenheterna generellt är lättare att bryta sig in i. Som villaägare är inbrottssäkerhet ett av ens första prioritet, medan de som bor i lägenhet generellt inte är lika oroliga. Dessutom sker många av inbrotten i Stockholmslägenheterna där det finns nära anslutningar till tunnelbanan:

– Inte sällan färdas gärningsmän i anslutning till tunnelbana, vilket förekommer både i Mörby och Danderyd. Det går snabbt att ta sig till lägenhetskomplex och det går snabbt att ta sig därifrån. – Hem & Hyra.