Att byta en propp

Reparations tips
Det finns många saker som man kan fixa själv i bostaden, med rätt kunskap och verktyg. Nedan får du två praktiska tips på enkla reparationer, tagna ur filmerna, som man kan göra själv.

Byte av propp
En propp som gått medföra ofta en massa problem. Då kan det vara bra att själv besitta kunskapen som behövs för att snabbt få igång strömmen igen.

Steg 1) Leta rätt på den trasiga säkringen. Du ser att en propp gått sönder när den lilla runda färgmarkeringen, längst bak, lossnat.
Steg 2) Införskaffa en ny propp med samma färg (ampärstyrka) som den trasiga.
Steg 3) Skruva ur den trasiga proppen.
Steg 4) Ersätt den trasiga proppen med en ny i samma färg (samma ampärstyrka).
Inga verktyg behövs.

Byte av packning
Många drar sig för att byta packning, ändå är det relativt lätt och kostar inte mer än en knapp hundralapp.

Arbetsmomentsexemplet nedan är för standardkranar, de som har ett vred för varmvatten och ett för kallvatten.

Steg 1) Införskaffa två nya packningar.
Steg 2) Stäng av vattnet. Antingen med huvudkranen eller de avstängningskranar som ofta är placerade under handfatet. Båda vreden skall då vara vinklade från rören.
Steg 2) Vrid kranen i botten, motsols, som om man sätter på det högsta vattentrycket.
Steg 3) Lossa kranen genom att dra den utåt.
Steg 4) Lossa fästet för packningen med en skiftnyckel eller polygrip.
Steg 5) Sätt på den nya packningen. Tryck ordentligt så att den sluter tätt.
Steg 6) Sätt tillbaka kranen genom att trycka fast den och vrida den medsols, som när du stänger av vattenflödet.
Steg 7) Upprepa samma procedur för den andra kranen.
Steg 8) Sätt på vattnet. Vreden skall löpa parallellt med rören.
Verktyg: skiftnyckel eller polygrip.