Vardagsskötsel av gräsklipparen

Precis som man bör ta hand om bilen på rätt sätt ska även motorgräsklipparen smörjas och underhållas. Vardagsskötsel av maskinen gör att den får en lång livslängd och fortsätter klippa din gräsmatta med ett bra resultat.

•    Efter varje klippning – rekommenderas att spola rent maskinen, framförallt under klippkåpan. Glöm inte att lossa tändkabeln innan du rör kniven, annars kan motorn starta. Tänk på att inte luta maskinen åt fel håll, tändstiftet måste vara uppåt. För de flesta maskiner innebär det att man lyfter upp den i framändan. Vissa maskiner har ett mycket praktiskt serviceläge, där maskinen står upp av sig själv lutad mot sitt handtag.

•    Efter varje klippning – rekommenderas att förvara gräsklipparen i ett garage eller förråd. Det är bra om den skyddas mot fukt och solstrålning.

•    Efter varje säsong – rekommenderas att man kontrollerar och eventuellt byter luftfilter samt byter tändstift och motorolja.

•    Efter varje säsong – rekommenderas att grundligt gå igenom gräsklipparen, smörja vajrar och leder samt tömma den på bensin. Förvara den sedan på ett torrt och gärna frostfritt ställe, exempelvis i garaget eller friggeboden. Ställ gräsklipparen i normalläge och täck över den för att slippa damm och skräp i maskinen.

•    För att få ett perfekt klippresultat är det viktigt att knivarna är skarpa. Knivarna bör därför slipas eller bytas ut en gång per år. Hör efter med din serviceverkstad för att få hjälp med slipning eller byte av kniv.