Pooltips


Placering

Det idealiska läget för en pool är i skydd från vind och insyn, i söderläge. Gärna i direkt anslutning till uteplatsen, utan träd i närheten och med goda dräneringsmöjligheter.

Uppvärmning, vind- och insynskydd
Om möjlighet finns bör poolen förläggas på tomtens soligaste plats eftersom soluppvärmning är gratis. Placera poolen vindskyddad så undvikes nedkylning och dessutom blir det mindre skräp i vattnet.

Närhet och översikt
En välskött pool är vackert att titta på. Därför bör den vara placerad så att man ser den från fönstren. Har man barn är det skönt att kunna ha översikt från huset. Under vår och höst blir poolen mer utnyttjad om man slipper springa långa sträckor i den kalla luften. Placera därför gärna poolen i husets närhet.

Omgivning
Runt poolen bör man ha någon form av markbeläggning av trätrall eller marksten, för att få bra fotfäste. Ta gärna hjälp av återförsäljaren, som kan bidra med värdefulla tips och ofta hjälpa till med helhetslösningar av trädgårdsmiljön kring poolen.

Träd och löv
Träd har en tendens att smutsa ner i poolen i form av pollen, koda och fallande löv. Samtidigt kan det vara vackert att ha poolen i en lummig miljö. Har man ett bra cirkulationssystem tar bräddavloppet hand om de flesta löven, och ett bra poolöverdrag minskar problemet väsentligt.

Vilken pool ska man välja?
Den valigaste formen i Sverige är den rektangulära poolen. Men det finns flera andra former att välja mellan. Valet av form är en smaksak, men man bör även ta i beaktning vad poolen ska användas till. För den som själv vill designa poolen finns det modeller där man kan ta fram fria former för oändliga variationer. Eller så kanske en oval pool är det som passar trädgårdens former bäst.

Storlek
Den vanligaste poolstorleken i Sverige är 4 x 8 meter. Den ger ett bra badutrymme för hela familjen. Men om poolen skall användas till avancerad träning kan det vara bättre med en längre pool.

Djup
Det bästa vattendjupet ligger mellan 110-140 cm och poolbotten bör vara plan. Det är perfekt för bad och lek och medger även dyk från kanten. En sluttande botten på en normalstor villapool känns osäker att gå på. Går man upp till 160-200 cm passar det varken för badlek eller för dyk från trampolin. Om du är dykentusiast och vill ha trampolin ska det finnas en djupdel på minst 230 cm med djupaste delen en bit ut i poolen.

Övertäckning
Poolen måste antingen omges av ett staket med låsbar grind eller förses med ett poolöverdrag som ska täcka poolen när den är obevakad. Ett poolöverdrag fyller flera viktiga funktioner.

• Säkerhet, det skyddar barn och djur mot ofrivilliga dopp.
• Värmeskydd, det minskar uppvärmnings kostnaderna.
• Poolen hålls ren från löv och skräp.
• Klorförbrukningen minskar.

Driftskostnader
En 4 x 8 m utepool med poolöverdrag förbrukar cirka 3 500 – 7 000 kWh för
uppvärmning med elvärmare under en fyra månader lång badsäsong i Mellansverige. Uppvärmningskostnaden kan variera beroende på väder, användning av poolöverdrag och önskad badtemperatur. Med solfångare eller poolvärmepump blir kostnaden för värme i det närmaste försumbar.