Fiskars Sverige AB

Fiskars tillverkar och säljer produkter för trädgård, fritid och hem. Fiskars Sverige AB grundades 1981 och är ett dotterbolag till Fiskars Brands Inc. som ingår i det finska moderbolaget Fiskars OY. Huvudkontoret i Sverige är sedan början av 90-talet placerat i Motala, där också den svenska tillverkningen är lokaliserad. I Sverige tillverkas för Fiskars ett urval trädgårdsredskap, främst produkter av härdat aluminium.

Fiskars Sverige AB har idag 50 anställda. Företagets omsättning uppgick 2001 till 124 miljoner SEK.

På den svenska marknaden arbetar Fiskars med produkter både för professionella användare och konsumenter inom områdena:

–    trädgårdsredskap så som beskäringsverktyg, spadar, krattor och snöredskap
–    fritidsprodukter så som multiverktyg, yxor och jaktknivar
–    produkter för hem, kontor och hobby så som köksredskap, saxar och hobbyverktyg

Funktionalitet, användarvänlighet och innovation är grundpelare i Fiskars verksamhet. På utvecklingscentrat i Finland driver man ständigt utvecklingen framåt för att tillhandahålla produkter med unika fördelar som ger bättre ergonomi, mer kraft, lägre vikt och längre livslängd. Fiskars lägger också stor vikt vid design och formgivning, och man har sedan 1967 vid upprepade tillfällen tilldelats flera internationella och nationella designpris.

Fiskars koncernen

Fiskars är Finlands äldsta industriföretag och startade som ett järnbruk redan 1649 när drottning Kristina gav sitt tillstånd till järnframställning i den finska byn Fiskars, i sydvästra Finland.

Moderbolaget i koncernen, Fiskars OY, är sedan den 1 september 1915 noterat på Helsingfors fondbörs. Koncernens omsättning uppgick 2001 till 762 miljoner euro. Koncernen arbetar inom tre centrala affärsområden: industriell verksamhet (Fiskars Brands Inc. och Inha Bruk AB), fastighetsförvaltning och placeringsverksamhet. Huvuddelen av verksamheten utgörs av konsumentvarugruppen som är organiserad under dotterbolaget Fiskars Brands Inc.

Fiskars Brands Inc. har sitt huvudkontor i USA och driver idag 29 företag runt om i världen med sammanlagt 4 300 anställda. Ett av dessa bolag är Fiskars Sverige AB. Bolagets huvudmarknad är Nordamerika (70%) och Europa (27%). Bolaget har även små men växande marknader i främst Asien och Latinamerika.

För att skapa en god grund för den framtida utvecklingen och hela tiden stärka sin ställning på marknaden är Fiskars Brands centrala strategi att kontinuerligt lansera nya och innovativa produkter.