Fakta om Cylinda

Historia
Grunden till Cylinda lades i mitten på 1940-talet. Då började Karl-Erik Andersson från Jung på Västgötaslätten i mycket små former på fädernegården tillverka enklare maskiner såsom växlar för slipstenar.

År 1950 tillverkade Karl-Erik en tvättmaskin åt sin mor som hade svårigheter att få hans sotiga och oljiga verkstadskläder rena. När sedan en försäljare av tvättmaskiner, Erik Smedberg i Tråvad, fick se maskinen blev han intresserad och ville sälja den vidare. Det var en trumtvättmaskin Karl-Erik hade gjort, med inbyggd centrifug, helt rostfri, med värme i maskinen och mycket annat som gjorde den ovanlig och intressant. Smedberg beställde fem stycken som han snabbt sålde. Han beställde fler och så var tvättmaskinstillverkningen igång. Maskinen kallades Junga TMC-8, en robust och pålitlig maskin som tillverkades nästan oförändrad i hela 18 år. Det finns många i bruk ännu idag.

1958 visades en 5-kilos vitlackerad maskin med rostfri trumma på Svenska Mässan i Göteborg, den hade elvärme, termostat med mera. Karl-Eriks maskin ”upptäcktes” på mässan och större produktion och försäljning startade. Maskinerna döptes till Cylinda för att i namnet visa att det var cylinder- eller trumtvättmaskiner, den bevisat bästa typen av tvättmaskiner. Under 60-talet ökade försäljningen av hushållstvättmaskiner kraftigt i hela Sverige och Cylinda skaffade sig ansenliga marknadsandelar.

Cylindas sortiment idag
Cylinda har idag ett komplett och modernt program av vitvaror. Sortimentet innefattar tvätt-, tork- och diskmaskiner, kylar, frysar, spisar samt fläktar. Vitvarumarknaden växer och Cylinda tar en allt större marknadsandel. Stor del av förklaringen är att på senare år har stor vikt lagts även vid design och utseende, exempelvis finns köksprodukterna även i ett aluminium- och ett rostfritt sortiment. Dessutom hamnar alla Cylindas produkter alltid högt i tester och får mycket bra betyg.

Användarvänlighet
Cylindas produkter är designade med användarvänligheten i fokus. Det innebär bland annat att de har enkla och tydliga vred som gör det lätt att manövrera maskinerna och välja program. De har tydliga displayer och märkning.

Dessutom finns många smarta lösningar för trygghet och säkerhet. Exempelvis ställbara ”fötter” så att maskinen står stadigt på underlaget och inte kommer i rörelse under centrifugering. Tvättmaskinerna har barnsäkra luckor så att små barn inte kan öppna tvättmedelsfack och av misstag få i sig tvätt- eller sköljmedel.

Miljö
När det gäller miljömedvetenhet så finns den med i alla led hos Cylinda. Dels när det gäller energiåtgång i tillverkningen, och dels energiåtgång när produkterna används. Även i det sista steget, skrotningen av uttjänta maskiner, finns miljötänkandet med.